20 Δεκ 2016

Πώς θα φορολογηθεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο από την Πρωτοχρονιά

Από την Πρωτοχρονιά ο φόρος στα υγρά επαναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου θα αυξηθεί...
στο 1 ευρώ ανά 10 ml υγρού, κάτι που θα επιβαρύνει σημαντικά τους 200.000 χρήστες του ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα υγρά που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό τσιγάρο όπως ψηφίσθηκε τον προηγούμενο Μάιο προβλέπει πως το ύψος της επιβάρυνσης θα είναι 10 λεπτά ανά ml υγρού. Πρακτικά λοιπόν, μια συσκευασία 10 ml θα έχει αύξηση στη λιανική τιμή πώλησης κατά 1 ευρώ.
Ήδη σύμφωνα με παράγοντες της συγκεκριμένης αγοράς πολλοί καταναλωτές κάνουν προμήθειες σε υγρά επαναπλήρωσης προκειμένου να αποφύγουν να επιβαρυνθούν με το νέο φόρο!
Οδηγίες από ΓΓΔΕ
Σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τη φορολογική διοίκηση για το τι είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο και ο «περιέκτης επαναπλήρωσης», ήτοι τα υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου η ΓΓΔΕ ανέθεσε στο Γενικό Χημείο του Κράτους και στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού να συντάξουν ειδικό εγχειρίδιο.
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο αυτό το «ηλεκτρονικό τσιγάρο» είναι προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ατμού που περιέχει νικοτίνη με επιστόμιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να είναι ή επαναπληρώσιμα, μέσω περιέκτη επαναπλήρωσης και δοχείου ή επαναπληρώσιμα με περιέκτες μίας χρήσης.


Βάσει των ίδιων οδηγιών «περιέκτης επαναπλήρωσης» είναι το δοχείο που περιέχει υγρό, στο οποίο περιέχεται νικοτίνη, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η κατάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικών προτάσεων περί φορολόγησης των ηλεκτρονικών τσιγάρων αναμένεται εντός του 2017.
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο «ακροβατεί» ανάμεσα σε ένα προϊόν καπνού και σε μια συσκευή που χρησιμοποιείται για ιατρικούς λόγους (διακοπή καπνίσματος) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται φορολογικά.
πηγή: cnn.gr


loading...